รถเข็นยังว่าง

รวม: ฿0

ชาเขียวมัทฉะแท้จากญี่ปุ่น No.2 (รู้จักในนาม Itoen) 50 g.

มุมมองเพิ่มเติม

ชาเขียวมัทฉะแท้จากญี่ปุ่น No.2 (รู้จักในนาม Itoen) 50 g.

฿110
ชาเขียวมัทฉะแท้จากญี่ปุ่น No.2
คุณภาพดีที่สุดในกลุ่มของ Cooking Grade Matcha

รายละเอียด

ชาเขียวจาก Shizuoka แหล่งปลูกมัทฉะที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

ชาเขียวมัทฉะแท้จากญี่ปุ่น No.2 (รู้จักในนาม Itoen) 50 g.

THB

฿110

0