• แผ่นอลูมิเนียมรองแต่งเค้ก 13 นิ้ว
  85.00 บาท
 • แผ่นอลูมิเนียมรองแต่งเค้ก 12 นิ้ว
  75.00 บาท
 • แผ่นอลูมิเนียมรองแต่งเค้ก 11 นิ้ว
  65.00 บาท
 • แผ่นอลูมิเนียมรองแต่งเค้ก 10 นิ้ว
  62.00 บาท
 • แผ่นอลูมิเนียมรองแต่งเค้ก 9 นิ้ว
  45.00 บาท
 • แผ่นอลูมิเนียมรองแต่งเค้ก 8 นิ้ว
  42.00 บาท
 • แผ่นอลูมิเนียมรองแต่งเค้ก 7 นิ้ว
  38.00 บาท
 • แผ่นอลูมิเนียมรองแต่งเค้ก 6 นิ้ว
  32.00 บาท