• CHEFMADE WK 9927 พิมพ์สี่เหลี่ยมจตุรัส 20 หลุม เคลือบเทฟลอนสีทอง
  485.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9316 พิมพ์ MADELEINE 12 หลุม เคลือบเทฟลอนสีทอง
  395.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9249 พิมพ์ MACARON / COOKIE 30 หลุม เคลือบเทฟลอนสีทอง
  330.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9405 พิมพ์ COOKIE 12 หลุม เคลือบเทฟลอนสีทอง
  330.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9225 พิมพ์โดนัท 12 หลุม เคลือบเทฟลอนสีทอง
  395.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9158 พิมพ์ CANNELÉS 12 หลุม เคลือบเทฟลอนสีทอง
  485.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9324 พิมพ์ FINANCIER 8 หลุม เคลือบเทฟลอนสีทอง
  330.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9289 พิมพ์โดนัทหัวใจ 6 หลุม เคลือบเทฟลอนสีทอง
  270.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9222 พิมพ์โดนัทดอกไม้ 12 หลุม เคลือบเทฟลอนสีทอง
  370.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9321 พิมพ์ FINANCIER 12 หลุม เคลือบเทฟลอนสีทอง
  330.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9422 พิมพ์ MADELEINE หัวใจ 12 หลุม เคลือบเทฟลอนสีทอง
  380.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9145 พิมพ์ HOTDOG 8 หลุม เคลือบเทฟลอนสีทอง
  430.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9223 พิมพ์โดนัท 12 หลุม เคลือบเทฟลอนสีทอง
  395.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9149 พิมพ์สี่เหลี่ยม 12 หลุม เคลือบเทฟลอนสีทอง
  485.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9084 พิมพ์ BUNDT กลาง 8 นิ้ว เคลือบเทฟลอนสีทอง
  235.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9056 ถาดอบคุ้กกี้เล็ก เคลือบเทฟลอนสีทอง
  290.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9083 ถาดอบขนมปัง BAGUETTE สั้น เคลือบเทฟลอนสีทอง
  300.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9026 ถาดอบขนมปัง BAGUETTE ยาว เคลือบเทฟลอนสีทอง
  325.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9318 พิมพ์ขนมปังมีลอน 250 G เคลือบเทฟลอนสีทอง
  320.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9021 พิมพ์กลม 12 หลุมเล็ก เคลือบเทฟลอนสีทอง
  275.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9150 พิมพ์สี่เหลี่ยมจตุรัส 6 หลุม เคลือบเทฟลอนสีทอง
  295.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9733 ฝาครอบพิมพ์ พร้อมตัวล็อค
  200.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9739 พิมพ์ MADELEINE 12 หลุม เคลือบเทฟลอนสีทอง
  380.00 บาท
 • CHEFMADE WK 9743 พิมพ์ MADELEINE 16 หลุม เคลือบเทฟลอน
  395.00 บาท