• ที่ล็อคหัวบีบขนาดใหญ่
  25.00 บาท
 • ที่ล็อคหัวบีบขนาดกลาง มี 2 ขนาดในแพคเดียว DC2S+L
  35.00 บาท
 • ที่ล็อคหัวบีบขนาดเล็ก
  15.00 บาท
 • ที่ล็อคหัวบีบ สำหรับบีบครีม 3 สี ล็อคได้ 3 ขนาด (ม่วง)
  35.00 บาท
 • ที่ล็อคหัวบีบ 2 ขนาดพร้อมฝาปิด (ม่วง)
  15.00 บาท
 • กรรไกรยกดอกไม้
  20.00 บาท
 • ร่มกุหลาบ 5 cm
  25.00 บาท
 • Tip Cover ที่ปิดหัวบีบ
  40.00 บาท