• กล่องคัพเค้ก 6 ชิ้น ชมพูพีโอนี (พร้อมฐาน) แพคละ 20 ใบ
  320.00 บาท
 • กล่องคัพเค้ก 6 ชิ้น ขาว (พร้อมฐาน) แพคละ 20 ใบ
  260.00 บาท
 • กล่องคัพเค้กใส 12 หลุมสูง แพค 2 ชุด
  130.00 บาท
 • กล่องคัพเค้กใส 12 หลุมเตี้ย แพค 2 ชุด
  120.00 บาท
 • กล่องคัพเค้กใส 6 หลุมสูง แพค 2 ชุด
  110.00 บาท
 • กล่องคัพเค้กใส 6 หลุมเตี้ย แพค 2 ชุด
  100.00 บาท
 • กล่องคัพเค้กใส 4 หลุมสูง แพค 2 ชุด
  90.00 บาท
 • กล่องคัพเค้กใส 4 หลุมเตี้ย แพค 2 ชุด
  80.00 บาท
 • กล่องคัพเค้กใส 2 หลุมสูง แพค 4 ชุด
  120.00 บาท
 • กล่องคัพเค้กใส 2 หลุมเตี้ย แพค 4 ชุด
  100.00 บาท
 • กล่องเค้ก 2 ชิ้นทรงสูงคราฟ แพคละ 20 ใบ
  120.00 บาท
 • กล่องเค้ก 2 ชิ้นทรงสูงคราฟหลังขาว แพคละ 20 ใบ
  120.00 บาท
 • กล่องเค้ก 2 ชิ้นทรงสูง สีขาว แพคละ 20 ใบ
  110.00 บาท
 • กล่องเค้ก 1 ชิ้นคราฟหลังขาว แพคละ 20 ใบ
  90.00 บาท
 • กล่องเค้ก 1 ชิ้นคราฟ แพคละ 20 ใบ
  90.00 บาท
 • กล่องเค้ก 1 ชิ้นสีขาว แพคละ 20 ใบ
  80.00 บาท