• ที่สไลด์เค้กสแตนเลส ปรับขนาดได้ 24-30 cm
  140.00 บาท
 • ที่สไลด์เค้กสแตนเลส ปรับขนาดได้ 15-20 แm
  100.00 บาท
 • Cake Divider วงแบ่งเค้กพลาสติก 12-14 ชิ้น
  95.00 บาท
 • ที่ล็อคมีดสไลด์เค้ก 1 คู่
  35.00 บาท
 • เลื่อยสไลด์เค้ก แบบลวด 2 เส้น
  100.00 บาท
 • เลื่อยสไลด์เค้ก ลวด 1 เส้น
  80.00 บาท
 • มีดบราวนี่ด้ามสแตนเลส 15 นิ้ว แบบเรียบ
  115.00 บาท
 • มีดฟันเลื่อยแบบห่าง ใบมีดสแตนเลสคุณภาพดี 14 นิ้ว
  85.00 บาท
 • มีดฟันเลื่อยแบบห่าง ใบมีดสแตนเลสคุณภาพดี 12 นิ้ว
  75.00 บาท
 • มีดฟันเลื่อยแบบห่าง ใบมีดสแตนเลสคุณภาพดี 10 นิ้ว
  65.00 บาท
 • มีดฟันเลื่อยแบบถี่ ใบมีดสแตนเลสคุณภาพดี 14 นิ้ว
  85.00 บาท
 • มีดฟันเลื่อยแบบถี่ ใบมีดสแตนเลสคุณภาพดี 12 นิ้ว
  75.00 บาท
 • มีดฟันเลื่อยแบบถี่ ใบมีดสแตนเลสคุณภาพดี 10 นิ้ว
  65.00 บาท
 • มีดหั่นขนมแบบเรียบ ใบมีดสแตนเลสคุณภาพดี 14 นิ้ว
  85.00 บาท
 • มีดหั่นขนมแบบเรียบ ใบมีดสแตนเลสคุณภาพดี 12 นิ้ว
  75.00 บาท
 • มีดหั่นขนมแบบเรียบ ใบมีดสแตนเลสคุณภาพดี 10 นิ้ว
  65.00 บาท
 • มีดฟันเลื่อยด้ามเล็ก ใบมีดสแตนเลสคุณภาพดี 9 นิ้ว
  50.00 บาท
 • มีดฟันเลื่อยด้ามเล็ก ใบมีดสแตนเลสคุณภาพดี 8 นิ้ว
  45.00 บาท