• ถุงบีบไนลอน 19 นิ้ว
  50.00 บาท
 • ถุงบีบไนลอน 15 นิ้ว
  45.00 บาท
 • ถุงบีบไนลอน 13 นิ้ว
  40.00 บาท
 • ถุงบีบ 16 นิ้ว เกรด AA เนื้อหนาพิเศษ แพค 100 ใบ
  165.00 บาท
 • ถุงบีบ 14 นิ้ว เกรด AA เนื้อหนาพิเศษ แพค 100 ใบ
  145.00 บาท
 • ถุงบีบ 12 นิ้ว เกรด AA เนื้อหนาพิเศษ แพค 100 ใบ
  115.00 บาท
 • ถุงบีบใส HDPE 16 นิ้ว Size L แพค 100 ใบ
  80.00 บาท
 • ถุงบีบใส HDPE 14 นิ้ว Size M แพค 100 ใบ
  65.00 บาท
 • ถุงบีบใส HDPE 12 นิ้ว Size S แพค 100 ใบ
  50.00 บาท