• พิมพ์ spring form สี่เหลี่ยม 10" เคลือบเทฟลอน
  120.00 บาท
 • พิมพ์ spring form สี่เหลี่ยม 9" เคลือบเทฟลอน
  110.00 บาท
 • พิมพ์ spring form สี่เหลี่ยม 8" เคลือบเทฟลอน
  100.00 บาท
 • พิมพ์กลมเนื้อหนาพิเศษ ถอดก้น M-6 ขนาด 15x7 cm
  110.00 บาท
 • พิมพ์กลมเนื้อหนาพิเศษ ทรงลึก ถอดก้น M-8 20.5x10 cm
  185.00 บาท
 • พิมพ์กลมเนื้อหนาพิเศษ ทรงลึก ถอดก้น M-6 ขนาด 15.3x10 cm
  160.00 บาท
 • พิมพ์กลมเนื้อหนาพิเศษ ทรงลึก ถอดก้น M-5 ขนาด 13x10 cm
  135.00 บาท
 • พิมพ์กลมเนื้อหนาพิเศษ ทรงลึก ถอดก้น M-4 ขนาด 11.2x10 cm
  110.00 บาท
 • พิมพ์เค้กพับสี่เหลี่ยมถอดก้น 3 ปอนด์
  80.00 บาท
 • พิมพ์เค้กพับสี่เหลี่ยมถอดก้น 2 ปอนด์
  75.00 บาท
 • พิมพ์เค้กพับสี่เหลี่ยมถอดก้น 1 ปอนด์
  70.00 บาท
 • พิมพ์หัวใจถอดก้น 8 นิ้ว
  170.00 บาท
 • พิมพ์หัวใจถอดก้น 6 นิ้ว
  90.00 บาท
 • พิมพ์หัวใจถอดก้น 5 นิ้ว
  60.00 บาท
 • พิมพ์หัวใจถอดก้น 4 นิ้ว
  45.00 บาท
 • พิมพ์หัวใจถอดก้น 3 นิ้ว
  35.00 บาท
 • พิมพ์เค้กอลูมิเนียมเนื้อหนา สี่เหลี่ยมถอดก้น 10x10"
  245.00 บาท
 • พิมพ์เค้กอลูมิเนียมเนื้อหนา สี่เหลี่ยมถอดก้น 9x9"
  225.00 บาท
 • พิมพ์เค้กอลูมิเนียมเนื้อหนา สี่เหลี่ยมถอดก้น 8x8"
  195.00 บาท
 • พิมพ์เค้กอลูมิเนียมเนื้อหนา สี่เหลี่ยมถอดก้น 7x7"
  175.00 บาท
 • พิมพ์เค้กอลูมิเนียมเนื้อหนา สี่เหลี่ยมถอดก้น 6x6"
  160.00 บาท
 • พิมพ์เค้กอลูมิเนียมเนื้อหนา สี่เหลี่ยมถอดก้น 5x5"
  115.00 บาท
 • พิมพ์เค้กอลูมิเนียมเนื้อหนา สี่เหลี่ยมถอดก้น 4x4"
  100.00 บาท
 • พิมพ์กลมถอดก้น อลูมิเนียมเนื้อหนา 3 ปอนด์
  100.00 บาท