• พิมพ์เค้กกลมเทฟลอน 22 cm
  120.00 บาท
 • พิมพ์เค้กพับกลมอลูมิเนียม 5 ปอนด์
  80.00 บาท
 • พิมพ์เค้กพับกลมอลูมิเนียม 4 ปอนด์
  70.00 บาท
 • พิมพ์เค้กพับกลมอลูมิเนียม 3 ปอนด์
  65.00 บาท
 • พิมพ์เค้กพับกลมอลูมิเนียม 2 ปอนด์
  60.00 บาท
 • พิมพ์เค้กพับกลมอลูมิเนียม 1 ปอนด์
  55.00 บาท
 • พิมพ์เค้กพับกลมอลูมิเนียม 1/2 ปอนด์
  50.00 บาท
 • พิมพ์เค้กพับกลมอลูมิเนียม 1/4 ปอนด์
  30.00 บาท
 • พิมพ์เค้กกลมอลูมิเนียมเนื้อหนา ไม่มีรอยต่อ 3 ปอนด์
  70.00 บาท
 • พิมพ์เค้กกลมอลูมิเนียมเนื้อหนา ไม่มีรอยต่อ 2 ปอนด์
  60.00 บาท
 • พิมพ์เค้กกลมอลูมิเนียมเนื้อหนา ไม่มีรอยต่อ 1 ปอนด์
  55.00 บาท
 • พิมพ์เค้กกลมอลูมิเนียมเนื้อหนา ไม่มีรอยต่อ ครึ่งปอนด์
  50.00 บาท