• พิมพ์เค้กพับสี่เหลี่ยม 3 ปอนด์
  65.00 บาท
 • พิมพ์เค้กพับสี่เหลี่ยม 2 ปอนด์
  60.00 บาท
 • พิมพ์เค้กพับสี่เหลี่ยม 1 ปอนด์
  55.00 บาท
 • พิมพ์เค้กพับสี่เหลี่ยม 1/2 ปอนด์
  50.00 บาท