• กล่องเค้กใสทรงสูง 3 ปอนด์ ขนาด 30x30x34 cm
  90.00 บาท
 • กล่องเค้กใสทรงสูง 2 ปอนด์ ขนาด 26x26x31 cm
  80.00 บาท
 • กล่องเค้กใสทรงเตี้ย 2 ปอนด์ ขนาด 26x26x24 cm
  75.00 บาท
 • กล่องเค้กใสทรงสูง 1 ปอนด์ ขนาด 22x22x30 cm
  70.00 บาท
 • กล่องเค้กใสทรงเตี้ย 1 ปอนด์ ขนาด 22x22x23 cm
  60.00 บาท
 • กล่องเค้กใสทรงสูง ครึ่งปอนด์ ขนาด 16x16x15 cm
  29.00 บาท